Formació Professional DUAL a l’ins eugeni d’ors

Aprendre treballant, treballar aprenent

La Formació Professional en Alternança i Dual és una modalitat que combina l’activitat pràctica en una empresa amb la formació acadèmica al nostre centre, que es tradueix en un ampli ventall de beneficis tant per alumnes com per empreses.

Els objectius de l’FP Dual són una millor preparació dels estudiants que accediran al món laboral un cop finalitzats els estudis,  així com incorporar estudiants qualificats a la plantilla de les empreses per formar-los professionalment.

els nostres Àmbits de formació professional dual

Consulteu a continuació les especialitzacions d’FP Dual que oferim actualment a l’INS Eugeni d’Ors.

Cicles formatius de Grau Mitjà

CFGM Activitats Comercials

Els estudiants d’aquest cicle executaran activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Cicles formatius de Grau Superior

CFGS Transport i Logística

Els aprenents d’aquesta modalitat estaran capacitats per dur a terme l’organització, la gestió i el control de les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa.

CFGS Administració i Finances

Els estudiants d’aquesta modalitat duran a terme tasques com l’organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de l’empresa, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari.

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Durant la seva estada a l’empresa, els alumnes executaran diverses funcions, com la configuració, administració i manteniment de sistemes informàtics, garantint la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis del sistema.